Statistiky 2010 - 2018

Celkový počet evidovaných událostí Městské policie Strakonice za rok 2010 – 2018

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 9 977 9 305 8 647 9 228 8 453 7 327 7 581 6 718 6 425

stat2018-001stat2018-001

Celkový nápad přestupků řešených městskou policií za rok 2010 – 2018
včetně dopravy, řešeno blokově či postoupením správnímu orgánu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 3 895 4 086 4 201 4 678 4 469 3 131 3 634 2 806 2 233

stat2018-002stat2018-002

Celkový nápad přestupků v dopravě za rok 2010 – 2018
řešeno blokově či postoupením správnímu orgánu

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 3 377 3 605 3 873 4 207 3 975 2 726 3 249 2 567 1 856

stat2018-003stat2018-003

Celkový nápad přestupků na úseku veřejného pořádku za rok 2010 – 2018
jde aktuálně o přestupky dle § 4,5,7,8, zákona č. 251 / 2016 Sb.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 518 457 328 471 494 405 385 239 199

stat2018-004stat2018-004

Rozpracování nápadu přestupků za rok 2018 řešených městskou policií

§125c/1k/361 §35/65/2016 §4/251/2016 §5/251/2016 §7/251/2016 §8/251/2016 §27/246/92
Počet 1 856 3 47 80 2 70 49

stat2018-005stat2018-005

Celkové počty odchycených psů strážníky městské policie za rok 2010 – 2018

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Odchyceno 205 213 231 205 182 183 186 164 131
Útulek 195 175 190 179 167 157 163 156 125

stat2018-006stat2018-006

Celkové počty řešení potencionálních vraků v ulicích za rok 2010 – 2018

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 12 8 4 6 4 4 4 50 59

stat2018-007stat2018-007

Celkové počty výjezdů na žádost, oznámení občanů za rok 2010 – 2018

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet 1908 1609 1676 1714 1660 1625 1703 1772 1673

stat2018-008stat2018-008

Statistika odevzdaných blokových pokut za rok 2010 – 2018
ve statistice nejsou zahrnuty pokuty uložené ve správním řízení a pokuty, které nebyly přestupci uhrazeny

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Částka v Kč 561 100 568 100 654 200 579 200 561 900 399 300 410 000 267 800 392 000

stat2018-009stat2018-009