Informace

MP Strakonice disponuje defibrilátorem AED

Městská policie Strakonice získala speciální přístroj, kterým snadněji zachrání život, a to automatizovaný externí defibrilátor značky AED LIFEPACK 1000. S novým přístrojem AED se během měsíce ledna seznámili a proškolili všichni strážníci. Školení strážníků proběhlo ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, formou teoretického i praktického nácviku první pomoci. S přístrojem AED jsou strážníci schopni zahájit resuscitaci postiženého ještě před samotným příjezdem povolané zdravotnické záchranné služby.

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané,

Jízdní kolo

Bezpečná jízda na kole
· Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sledujte provoz okolo sebe.
· Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením
doleva se nezapomeňte ohlédnout.
· Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
· Nevozte na kole předměty, které by mohli vás nebo jiné účastníky ohrozit.
· Své úmysly dávejte vždy najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.

Ústroj

Ústroj
Ke specifickým znakům strážníka městské policie patří tyto věci, podle kterých jsou odlišeni od policie ČR. Vzhled strážníka je upraven Vyhláškou MV ČR č. 88/1996 Sb.

Syndikovat obsah