Rok 2019

„Memoriál Petra Adlera“

Dne 14. 6. se strážníci Městské policie Strakonice spolu s asistentem prevence kriminality zúčastnili florbalového turnaje „Memoriál Petra Adlera“, který se konal ve sportovním areálu v ulici Máchova. Městská policie si pro děti připravila ukázku výstroje a výzbroje, kterou používá při své práci. Nejvíce děti zaujaly pouta, technické pomůcky pro odchyt psů a jako vždy přístroj na měření hluku.

turnaj 2019turnaj 2019

Návštěva MŠ Čtyřlístek

Prohlédnout si zejména městský monitorovací kamerový systém a služební vozidlo přišly na služebnu dne 13. 6. děti z mateřské školky Čtyřlístek. Dětem se nejvíce líbilo služební vozidlo městské policie, do kterého si mohly sednout a vyzkoušet majáky. Ukázka se všem velmi líbila.

Beseda v MŠ Stavbařů

Dne 11. 6. proběhla v dopoledních hodinách beseda pro děti v mateřské školce Stavbařů. Manažerka prevence kriminality dětem formou hry ukázala, jak se správně chovat v silničním provozu. Děti si společně se strážnicí zopakovaly, za jakých podmínek přecházet nejbezpečněji vozovku. Odměnou dětem byl příjezd hlídky v policejním vozidle, které si mohly prohlédnout.

Na cestu do pravěku se vydali předškoláci na dopravním hřišti u ZŠ Krále J. z Poděbrad

Dopoledne plné her pro předškoláčky ze všech mateřských škol ve Strakonicích si připravili strážníci městské policie, ve spolupráci se zaměstnanci odboru dopravy MěÚ Strakonice a za přispění zaměstnanců firmy OtavaNet s. r. o., kterým patří naše poděkování, dne 23. 5. na dopravním hřišti u ZŠ Krále J. z Poděbrad. Dopolední zábavy se zúčastnilo téměř 320 dětí, pro které bylo připraveno jedenáct stanovišť. Děti poměřily své síly ve skákání v pytlích, jízdě zručnosti, přetahování lanem, chytání pravěké večeře, apod. Na jednom ze stanovišť probíhala ukázka vybavení městské policie.

Děti z MŠ U Parku si zopakovaly, jak se správně chovat v silničním provozu

Dne 22. 5. 2017 se děti z mateřské školy U Parku sešly na dopravním hřišti v areálu ZŠ Krále J. z Poděbrad, aby si hravou formou zopakovaly pravidla silničního provozu a navštívily jednotlivá stanoviště. Tyto se skládaly z ukázky vybavení městské policie, Policie ČR a hasičů. I přes nepřízeň počasí proběhla akce v pozitivní atmosféře.

Mladý cyklista

I v letošním roce se 24. 4. tradičně konala soutěž pro mladé cyklisty pořádaná DDM Strakonice společně s Besip. Na strakonickém dopravním hřišti, u ZŠ Krále J. z Poděbrad, čekala na soutěžící jízda podle předpisů, základy první pomoci, jízda zručnosti a písemný test z pravidel silničního provozu. Kromě strážníků se akce zúčastnili také pracovníci odboru dopravy MÚ Strakonice, Policie ČR a vybraní žáci devátých ročníků ZŠ Krále J. z Poděbrad. Akce proběhla v pohodovém duchu.

Akce JEHLA

Akce JEHLA
Ve dnech 4. a 5. 4. 2019 proběhla pravidelná preventivní akce s názvem „Akce jehla“. Strážníci společně s asistenty prevence kriminality zkontrolovali během dvou dnů více než dvacet dětských hřišť a pískovišť. Všechna hřiště byla v pořádku, bez nálezu ani jediné stříkačky, a jsou tak připravena ke hrám pro naše nejmenší.

Akce JEHLA 2019Akce JEHLA 2019

Návštěva z MŠ Holečkova

Dne 2. 4. navštívily služebnu městské policie Strakonice všechny třídy z MŠ Holečkova. Děti si společně s jejich učitelkami prohlédly služební vozidlo a prostory v budově městské policie společně s městským kamerovým systémem, na kterém jim strážník stálé služby připravil kvíz v podobě poznávání dětských hřišť. V kvízu všechny skupiny obstály na výbornou. Jako každoročně děti odcházely plné dojmů, které budou vyprávět doma rodičům nebo ostatním kamarádům.

Návštěva z MŠ HolečkovaNávštěva z MŠ Holečkova

Syndikovat obsah