Rady pro občany

Prevence ochrany domova

Prakticky denně můžeme z medií slyšet příběhy o okradených a podvedených, převážně starších osobách, které důvěřovaly cizím lidem a jejich nabídkám zboží, vrácení přeplatku za elektřinu nebo prosbě o pomoc. Případů okradených osamělých a převážně starších osob je po celé republice mnoho.
Na tuto problematiku reaguje i město Strakonice, které se snaží vytvořit bezpečné prostředí pro své občany. Například tržní řád města Strakonice ZAKAZUJE podomní a pochůzkový prodej a městská policie zase neustále varuje veřejnost před podobnými podvodníky.

Postup po dopravní nehodě

Po dopravní nehodě
· Zůstaň s vozidlem na místě, kde se nehoda stala.
· Pokud to stav vozu dovoluje, zapněte výstražná světla, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.
· Poskytněte první pomoc zraněným.
· Zdržte se pití alkoholických nápojů po dopravní nehodě.
· Nemanipulujte s vozidly, musíte-li postavení změnit, kupříkladu z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, vyznačte postavení vozidel a stop.

Prevence vykrádání automobilů

Prevence vykrádání automobilů

· Uzamkněte řádně všechny zámky vozidla.
· Vozidlo vždy uzamkněte, přestože ho opouštíte , byť na okamžik.
· Ve voze nenechávejte rezervní klíče od vozu ani od bytu.
· Doklady od vozidla, osobní doklady a důležité písemnosti berte vždy s sebou.
· Autorádio volte vždy s odnímatelným panelem nebo kódovým či kartovým systémem.
· Nenechávejte ve vozidle cenné věci - mobilní telefony, kamery, kabelky, fotoaparáty apod.

Prevence pouličních krádeží

Prevence pouličních krádeží
· Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
· V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
· Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
· kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
· Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
· Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.

Podomní a pochůzkový prodej

Podomní a pochůzkový prodej

Tržní řád města Strakonice tento způsob prodeje ZAKAZUJE a strážníci zadržené prodejce zcela oprávněně postihují. viz. Nařízení města Strakonice č.1/2013,Článek 4 – Základní pravidla

2. Pochůzkový prodej je na celém území města Strakonice zakázán, vyjma konání předem
ohlášených a povolených veřejných sbírek dle zvláštního právního předpisu

3. Podomní prodej bez předchozí objednávky zákazníka je na celém území města Strakonice
zakázán.

Postup při nálezu injekčních stříkaček

Postup při nálezu injekčních stříkaček

Není třeba zdůrazňovat, že zejména jehly mohou být nositeli infekční choroby, jako je např. žloutenka nebo virus HIV.
Najdete – li někde pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku doporučujeme na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví NESAHAT a zavolat na linku tísňového volání 156. Strážníci jsou v tomto směru vyškolení. Stříkačky a jehly uloží do plastového kontejneru a zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci.

FotoFoto

Jak se správně zachovat, potkáte-li opuštěného nebo toulavého psa?

Jak se správně zachovat, potkáte-li opuštěného nebo toulavého psa?
FotoFoto
· snažit se zachovat klid
· nasahat na něj, nehladit
· vyhnout se očnímu kontaktu
· nekřičet na něj
· nedělat prudké pohyby, neutíkat před ním
· nepoužívat žádné násilí – verbální ani fyzické,
tzn. nedávat žádné povely, nehrozit rukou, nekopat
· pomalým krokem opusťte místo, kde se vyskytuje

Kdy má strážník oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor?

Kdy má strážník oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor?

Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor má strážník v případě, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen"byt"), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Městská policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů
podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

FotoFoto

Může strážník zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však městská policie nemůže ze zákona projednat?

Může strážník zastavit vozidlo, jehož řidič spáchal přestupek, který však městská policie nemůže ze zákona projednat?

Strážník může zastavit každé vozidlo, jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku. To znamená, že se nemusí jednat o přestupek, který je strážník oprávněn řešit na místě v blokovém řízení. Může se jednat o jakýkoliv přestupek, jehož řešení potom podstoupí příslušnému orgánu.

Syndikovat obsah