Asistent prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality města Strakonice

Město Strakonice zřídilo od června 2014 dvě pracovní místa na pozici „Asistent prevence kriminality“ (dále jen APK), které velkou měrou financuje MVČR.

Základem projektu bylo schválení dotace MVČR na projekt APK. Následně byla vypsána výzva k výběrovému řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů. K druhému kolu pohovorů postoupilo 5 uchazečů, kteří splňovali všechny povinné náležitosti projektu. Při závěrečných pohovorech komise vybrala tři, kteří následně prošli povinným školením od MVČR. Obsahem vzdělávání bylo zejména právní minimum, motivace k práci asistenta prevence kriminality, základy znalostí v oblasti prevence kriminality, jednání s lidmi, předcházení jakékoliv společensky nežádoucí činnosti, ale i velmi důležité záležitosti jako je nutná obrana, krajní nouze. Po proškolení byli na tuto pozici vybráni dva uchazeči, Jan Sivák a Taťána Kotlárová.
APK je zaměstnancem města Strakonice resp. Městské policie Strakonice na dobu neurčitou.
APK jsou řízeni strážníkem městské policie (tzv. mentorem), který se zúčastnil spolu s vybranými uchazeči školení od MVČR. APK provádí činnost v ulicích jako dvoučlenná samostatná hlídka ve svých uniformách, odlišných od uniforem strážníků městské policie.

Náplň práce APK:

Podíleji se v součinnosti s mentorem městské policie na preventivních aktivitách v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.
Přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
Jsou nápomocni strážníkům městské policie nad dohledem dodržování vyhlášek a nařízení města v oblasti veřejného pořádku a upozorňovat občany nad jejich porušováním.
Jsou v ulicích k dispozici občanům k přijímání případných připomínek a podnětů.
Plní operativní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb bezpečnosti a veřejného pořádku v rámci města Strakonice.
Dohlížejí na klid a pořádek zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
Jsou další posilou strážníků a policistů v ulicích města, kteří dbají na to, aby se nám všem žilo ve Strakonicích bezpečně.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu APK je zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Prostřednictvím APK je příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti. APK společně se strážníky spolupracují také s Policií ČR, sociálním odborem, úřadem práce a jinými odbory města Strakonice.

V neposlední řadě přínos tohoto projektu spočívá i v motivačním faktoru pro ostatní – úspěšnou činností Asistentů prevence kriminality je vytvořen pozitivní vzor v místních komunitách a mezi potenciálními zaměstnavateli.

FotoFoto