Prevence

Pamatujete?

Soutěž Dokaž, že umíš patří profesionálním hasičům. Oblíbily si ji také základní školy po celém strakonickém okrese. Městská policie dělala preventistkám hasičů doprovod na jedno takové klání ve středu 5. června. Na zahradě ZŠ v Cehnicích musely skupiny prvního i druhého stupně zvládnout několik stanovišť. Společným jmenovatelem všech soutěžních bloků byla branná výchova, kterou si starší generace dobře pamatuje jako vyučovací hodinu.

Hlavně na pohodu...

Že se machrování a frajeřinky sem tam nevyplatí, o tom se diskutovalo pod širým nebem na zahradě ZŠ Čelakovského s téměř šedesáti dětmi. Vychovatelky ZŠ Čelakovského pozvaly městskou policii, aby školní družině dala pár bezpečnostních rad před letními prázdninami. Ty tu budou v cukuletu, tak ať se vydaří a jsou pohodové…

Když nuda pokouší pevnou vůli

Rady pro bezpečný život od A do Zet. Preventistky městské a státní policie probraly během jednoho dopoledne na sklonku dubna ve škole v přírodě ve Střelských Hošticích s dětmi vše, co jim může napomoci se správně rozhodnout. Je prokázáno, že k obezličkám mladí sahají v momentě, kdy se nudí, nebo nechtějí být v partě za outsidery. Odolat, k tomu je zapotřebí pevná vůle, ale hodně napomoci může právě i preventivní program okořeněný skutečnými příběhy, jež policie ve svém teritoriu řešila.

Mladí záchranáři na exkurzi u strážníků

Na služebnu městské policie zavítali malí záchranáři z Radomyšle. Při tamní základní škole totiž vznikl nový kroužek Záchranář a jeho členové s vedoucí Alenou Šrámkovou si tuto aktivitu zpestřují návštěvami u různých složek, aby si udělali lepší představu o fungování profesionálů. „Zážitkem určitě byly ukázky městských kamer, kam všude dohlédnou, na co a jak se záznamy používají a hlavně, kdo je může potřebovat. Líbila se rovněž prohlídka policejního auta, které se primárně používá pro odchyt zvířat.

Střelské Hoštice a Záboří: Od benjamínků po teenagery

Před Velikonoci přijaly preventistky městské a státní policie pozvání do Střelských Hoštic. Zavítaly do místní základní školy. Jakmile do krásně opravené budovy vstoupíte, jakoby vás obejmula rodinná náruč. Panuje tu pohoda, ovšem ruku v ruce jdoucí s respektem. Alespoň takový pocit preventistky měly. Strávily tu dopoledne s dvěma partami školáků.

Praktické dovednosti jsou to nejcennější, říkají paní učitelky

Velmi příjemné dopoledne, a doufáme, že oboustranně, prožily preventistky státní a městské policie v Základní škole ve Volyni. V tamním vzdělávacím zařízení je hostil první stupeň. Prvňáčci a druháčci policistkám vysvětlili, že u nich v městečku žádné semafory sice nemají, ale že rozhodně vědí, jak takový semafor pro chodce mají poslouchat, protože jezdí s rodiči často do Strakonic. O besedách napsaly článek na školní web učitelky a asistentky prvních a druhých tříd:

Preventivní maraton v Česticích

Snad úplně všechno, co na dnešní malou a mladou generaci číhá nebo číhat může, zaznělo od preventistek státní a městské policie v Základní škole v Česticích. Škola si preventistky pozvala na sklonku února a v jeden den zvládly pobesedovat se všemi ročníky. Napříč třídami se probrala bezpečnost v silničním provozu, protože stačí krátká nepozornost a zbytečné neštěstí je na světě. Mluvilo se o vzájemném ubližování si v kyberprostoru – kyberšikaně, protože snáze se výhrůžka a nadávka napíše než vysloví z očí do očí. Padly rady, nač si ve virtualitě dávat pozor.

Když nastoupí sladkých patnáct…

Prevence je mimo jiné o tom, aby si děti osvojily základní pravidla hry ve světě zákonů. Aby věděly, že hájené jsou do patnácti let, od patnácti už jsou trestně odpovědné. Preventistky státní a městské policie pro tyto účely pouštějí při besedách komiksový příběh šesti teenagerů při oslavě narozenin, v němž je ve dvaceti minutách shrnuto, co všechno se při takové párty s alkoholem může stát a kam až to může dojít. Dvouhodinovku s tímto tématem mají za sebou šesťáci ze ZŠ ve Štěkni. Paralelně proběhla v této škole také beseda u deváťáků, pro změnu se probíraly drogy a vše kolem nich.

Život je jen jeden

Na konci listopadu jedno celé dopoledne v Základní škole ve Štěkni, v polovině prosince jedno celé dopoledne v Základní škole v Sedlici. Preventistky městské a státní policie postupně vyřizují poptávku z dlouhého seznamu žádostí škol o preventivní besedy. Společná návštěva preventistek z obou složek policie ve Štěkni a v Sedlici byla poslední v letošním roce.

Proutek se má ohýbat, když je mladý

S novým školním rokem odstartovaly také preventivní besedy na školách. V přeneseném slova smyslu lze konstatovat, že na každého jednou dojde. Je to tak i v případě prevence šité na míru prvním až sedmým třídám. Mnohdy si však školy objednají preventistky městské a státní policie i k „mazákům“, tedy k žákům 8. a 9. tříd. Výjimkou nejsou ani střední školy. Aktuálně například probíhají besedy na strakonické Euroškole, a to na téma širokého spektra návykových látek a trestných činů, které jejich užívání v 99 procentech provází.

Syndikovat obsah