Ne vždy je nutné odvážet ptáčata do záchranné stanice

Jak už informovala Strakonická televize v reportáži o Záchranné stanici v Makově, městská policie do tohoto zařízení vozí poraněná zvířata od konce devadesátých let. Ve většině případů oznámí nález zraněného zvířete sami lidé na linku 156. Vloni putovalo ze Strakonic do Makova služebním autem 36 zvířecích marodů. Letos už to je téměř dvacet výjezdů. Vesměs se jedná o ptáky všeho druhu, v této době pak zejména o ptáčata, a jiná mláďata.

Rozhovor v Týdeníku Strakonicko: Nouzový stav zpětně očima městské policie

Od 12. března do 17. května. Tedy 66 dní. Tak dlouho trval v České republice nouzový stav vyhlášený v souvislosti s koronavirovou pandemií. Jak se tato bezprecedentní situace projevila v práci Městské policie Strakonice? Jaké případy strážníci řešili? To přiblížila manažerka prevence kriminality a tisková mluvčí Jaroslava Krejčová.

 • Proměnila se nějak kriminalita, kterou řeší městská policie ve Strakonicích, po dobu trvání nouzového stavu?
 • Pozor! Parkovací automaty jsou znovu v provozu

  Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě. Upozorňujeme a zároveň žádáme řidiče, aby na to při parkování ve zpoplatněných zónách nezapomínali a zbytečně se nevystavovali následné nepříjemné situaci, že najdou za stěračem upozornění od strážníků městské policie. Benevolence vyvolaná nouzovým stavem končí, městská policie najíždí na běžný režim namátkových kontrol. Samozřejmě nadále platí, že půlhodina parkovaní je zdarma. Prosíme, nezapomínejte umisťovat parkovací lístek na palubní desku vašeho auta.
  Děkujeme.

  Profil MP Strakonice

  Rokem 1990 započal na celém území České republiky nárůst kriminality, přestupků a správních deliktů. Začaly se projevovat nové negativní jevy / drogy, prostituce, agresivita mládeže apod. /, proto bylo obcím – městům ČR zákonem o obcích č. 376 / 1990 Sb. svěřeno do samostatné působnosti zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a ČNR v návaznosti přijala zákon o obecní / městské / policii č.553 / 1991 Sb. Těchto zákonů také využilo zastupitelstvo města Strakonice a zřídilo k 1. 1. 1993 Městskou policii Strakonice, která svým výkonem zabezpečuje především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Při této činnosti úzce spolupracuje s Policií ČR. Městská policie slouží všem občanům a proto má každý právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.
  MPMP
  Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městská policie zejména:

  • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • upozorňuje právnické a fyzické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
  • přispívá v rozsahu stanovené zákonem č. 553 / 1991 Sb. nebo zákonem č.361/ 2000 Sb. k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • provádí odchyt toulavých zvířat / zejména pak psů /
  • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce / děti při cestě do školy /
  • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
  • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů
  Syndikovat obsah