Nábor

CO MÁM UDĚLAT, ABYCH SE STAL/A STRÁŽNÍKEM?

Pokud splňujete zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii stanovené předpoklady:
• občan České republiky,
• bezúhonnost a spolehlivost,
• starší 18 let
• střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka,
• způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání.

Náborové dotazníky

Fyzické testy platné pro rok 2022

Syndikovat obsah