Nábor

Výběrové řízení

Město Strakonice
Starosta města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Strážník městské policie na pozici manažer prevence kriminality

Druh práce: zajištění veškerých akcí pořádaných městskou policií, přednášky na všech stupních škol a školek,
mluvčí městské policie
Místo výkonu práce: Město Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2019
Pracovní poměr: na dobu určitou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let, zdravotní a odborná způsobilost

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí:

  • trestní a občanská bezúhonnost
  • české státní občanství
  • nejnižší věková hranice 18 let
  • nejnižší vzdělání úplné středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou
  • tělesná a duševní způsobilost

    Výběrové řízení na místo strážníka obsahuje osobní pohovor, testy fyzické a psychické způsobilosti.

    Testy fyzické způsobilosti

  • Syndikovat obsah