SMS pro neslyšící

Městská policie Strakonice poskytuje lidem nedoslýchavým, neslyšícím, se zbytky sluchu nebo s poruchou řeči pomoc formou speciální telefonní linky.

Naší snahou je, aby tato komunikace byla užitečná pro obě strany.

Musíme si uvědomit, že tato specifická skupina občanů je součástí této společnosti a stejně jako v jiných městech, i v tom našem městě fungují a žijí. I oni mají své problémy. I oni občas potřebují naši pomoc. Člověk, který komunikuje ve znakovém jazyce, se nedorozumí běžným způsobem, a proto strážníci MP Strakonic věří, že SMS pro neslyšící přispěje ke zvýšení pocitu jejich bezpečí.

Pište nám:

SMS zprávou na číslo: 383 700 193

Nezapomeňte do SMS napsat i Vaši adresu a příjmení abychom věděli, kam směřovat potřebnou pomoc.
Upozornění: Zaslání SMS zprávy na uvedené telefonní číslo není zdarma. Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora.
Jaká je možnost této linky?

Její specifičnost spočívá v tom, že umožňuje našim neslyšícím spoluobčanům se za pomoci mobilního telefonu prostřednictvím SMS zpráv spojit se stálou službou operačního střediska MP Strakonice. Strážníci MP Strakonice všem handicapovaným občanům ochotně poradí a zajistí potřebnou pomoc.

Smyslem zavedení této nové služby je pomoc jim překonat komunikační barieru mezi dvěma světy slyšících a neslyšících.

Kontaktovat nás můžete:

MP Strakonice
Komenského 328
38601 Strakonice
Tel: 156