CO MÁM UDĚLAT, ABYCH SE STAL/A STRÁŽNÍKEM?

Pokud splňujete zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii stanovené předpoklady:
• občan České republiky,
• bezúhonnost a spolehlivost,
• starší 18 let
• střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka,
• způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání.

Výhodou:
• ŘP sk. B,
• Zbrojní průkaz
• pasivní znalost světového jazyka,
• znalost práce na PC – uživatelská úroveň
• znalost města Strakonice.

pak jen stačí:
• Vyplnit a odeslat dotazník, souhlas se zpracováním osobních údajů a životopis.

Průběh výběrového řízení
1. sběr dokumentů - vyplnění vstupních materiálů a jejich posouzení.
2. personální část – osobní pohovor s velitelem strážníků.
3. psychologické vyšetření – vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce strážníka je určeno výhradně pro potřebu výběrového řízení MP Strakonice. (V případě nevyhovujících výsledků lze psychologické vyšetření opakovat nejdříve po dvou letech.)
4. testy fyzické způsobilosti – Konkrétní kritéria testů fyzické způsobilosti http://www.mpstrakonice.cz/sites/default/files/fyzicke_testy_mp_strakoni...
5. vstupní lékařská prohlídka

Uchazeč i Městská policie Strakonice mohou v jakékoliv fázi odstoupit od přijímacího řízení a dále v něm nepokračovat. Konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, či nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují. Výsledky výběrového řízení zašle uchazeči písemně.

Nabízíme
Zaměstnanecké benefity:
• stabilní zaměstnání a finanční jistota,
• dva dny placeného indispozičního volna každý kalendářní rok,
• možnost zvyšování fyzické kondice,
• Využití Šmidingerovy knihovny a STARZU
• Zvýhodněný hlasový a datový tarif
• celoroční využití rekreačního chaty na Šumavě.

Příspěvky ze sociálního fondu:
• Stravenka za každou odpracovanou směnu,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• odměny při životním, pracovním výročí a odchodu do důchodu,
• Příspěvek na kulturní a sportovní akce.

Pracovní poměr a platové podmínky
V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – Městem Strakonice – Městskou policií Strakonice.
Pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.
Během této doby absolvujete rekvalifikační kurz v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti před komisí MV ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
Pracovní doba ve výkonu služby je zpravidla 12-ti hodinová ( 1 denní směna, 1 noční směna, 2 dny volna).

Platové podmínky
Do doby získání „Osvědčení“ pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě.
Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka v 8. platové třídy a dále je stanoven dle započitatelné praxe.
K platu náleží rizikový příplatek, osobní příplatek a kvartální odměny.
V souladu se zákoníkem práce poskytujeme
• příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli
• plat nebo náhradní volno za práci přesčas
• odměny za mimořádné pracovní úkoly
• příplatek za směnnost.

Písemné přihlášky do výběrového řízení lze doručit na adresu Městská policie Strakonice, Komenského 328, 386 21 Strakonice. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení“. Nebo na adresu ksalatova@mpstrakonice.cz.

Bližší informace na tel: 383 700 192 sekretariát MP