Jízdní kolo

Bezpečná jízda na kole
· Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sledujte provoz okolo sebe.
· Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením
doleva se nezapomeňte ohlédnout.
· Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
· Nevozte na kole předměty, které by mohli vás nebo jiné účastníky ohrozit.
· Své úmysly dávejte vždy najevo včas a tak, aby je ostatní řidiči i chodci jednoznačně pochopili.
· Na přechodu pro chodce a při odbočování dejte přednost přecházejícím chodcům. Nesmíte je ohrozit.
· Při jízdě si chraňte hlavu cyklistickou přilbou. Jestli jste mladší 18 let, máte povinnost při
jízdě na kole vždy použít přilbu.
· Tam, kde je vyznačena používejte cyklistickou stezku.
Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a mějte v pořádku všechny součásti povinného vybavení

Povinná výbava jízdního kola
Obr.Obr.