Moudrá slova Platóna, ale…

Zatímco v prosinci, vánočním to čase, byli strážníci ohledně špatného parkování trošku benevolentnější, s nástupem nového roku se do hlídkové činnosti a kontrol ponořili zase naplno. V lednu se proti dopravním značkám a pravidlům v dopravě provinilo 432 šoférů. Opět se jednalo o klasické případy. Stání na chodníku, na zeleni, před vjezdy, před kontejnerovými hnízdy, v zákazech stání či zastavení, nebo nezaplacení parkovacího poplatku, kde je to nutné. Do očí bijící, a to každý měsíc, každý den, jsou auta zaparkovaná v Ellerově ulici pod značkou zákazu stání. Asi není značka dostatečně vidět… Kéž by platilo moudro vyřčené řeckým filozofem Platónem: „Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.“