Nález klíčů

Ve Strakonicích dne 6.8.2019 byly nalezeny na parkovišti u obchodu COOP v ulici Volyňská dva klíče. Jedná se o Fab, z nichž jeden má barevné označení.
Nález uložen na služebně MP