Postup po dopravní nehodě

Po dopravní nehodě
· Zůstaň s vozidlem na místě, kde se nehoda stala.
· Pokud to stav vozu dovoluje, zapněte výstražná světla, označte místo dopravní nehody výstražným trojúhelníkem.
· Poskytněte první pomoc zraněným.
· Zdržte se pití alkoholických nápojů po dopravní nehodě.
· Nemanipulujte s vozidly, musíte-li postavení změnit, kupříkladu z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, vyznačte postavení vozidel a stop.
· V případě, že došlo ke zranění či usmrcení osob, k poškození majetku třetí osoby, například domů či oplocení, nebo vznikla škoda vyšší než 100 000,- Kč na vozidle, volejte policii.
· Zjistěte si nestranné svědky, kteří situaci viděli.
· Neodstraňujte odpadlé části vozidel z místa nehody, znehodnocujete tím stopy.
· Zdržte se emotivního jednání, připravte si doklady k řízení vozidla a čekejte na příjezd policie.
· Pokud není potřeba volat k dopravní nehodě policii, prokažte si navzájem totožnost a sepište společný záznam o dopravní nehodě. (tzv. EUROFORMULÁŘ)
FotoFoto
Formulář o dopravní nehodě ke stažení
Karta první pomoci ke stažení

PřílohaVelikost
euroformular.pdf39.81 KB
karta_prvni_pomoci.pdf598.08 KB