Statistiky 2000 - 2010

Celkový počet evidovaných událostí Městské policie Strakonice za rok 2000 – 2010

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 8 598 7 553 7 474 7 152 9 194 9 674 8 907 7 341 8 079 10 546 9 977

stat2010-001stat2010-001

Celkový nápad přestupků řešených městskou policií za rok 2000 - 2010
včetně dopravy, řešeno blokově či postoupením správnímu orgánu

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 5 400 4 540 4 009 3 928 5 032 5 777 4 633 2 921 3 404 4 305 3 895

stat2010-002stat2010-002

Celkový nápad přestupků v dopravě za rok 2000 – 2010
řešeno blokově či postoupením správnímu orgánu

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 5 034 4 188 3 662 3 605 4 658 5 102 3 969 2 756 2 816 3 822 3 377

stat2010-003stat2010-003

Celkový nápad přestupků na úseku veřejného pořádku za rok 2000 – 2010
jde o přestupky dle § 46, 47 – 50 zákona č. 200 / 1990 Sb.

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 366 352 347 323 374 675 664 165 588 483 518

stat2010-004stat2010-004

Rozpracování nápadu přestupků za rok 2010 řešených městskou policií

§22/200/90 §46/200/90 §47/200/90 §50/200/90 §30/200/90 §49/200/90 §23/200/90
Počet 85,77% 3,55% 3,98% 5,88% 0,75% 0,02% 0,02%

stat2010-005astat2010-005a

Celkové počty odchycených psů strážníky městské policie za rok 2000 – 2010

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Odchyceno 108 144 147 147 121 142 144 172 197 205
Útulek 52 51 52 55 33 39 48 149 190 195

stat2010-006stat2010-006

Celkové počty řešení vraků v ulicích za rok 2000 – 2010

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 158 98 100 111 96 73 31 19 19 20 12

stat2010-007stat2010-007

Celkové počty výjezdů na žádost, oznámení občanů za rok 2000 – 2010

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet 711 738 930 982 1392 1402 1652 1767 1930 1943 1908

stat2010-008stat2010-008

Statistika odevzdaných blokových pokut za rok 2000 – 2010
ve statistice nejsou zahrnuty pokuty uložené ve správním řízení a pokuty, které nebyly přestupci uhrazeny

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Částka v Kč 387 650 581 800 631 100 544 800 721 300 786 400 840 500 499 400 641 000 754 100 561 100

stat2010-009stat2010-009