Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Strážník městské policie

Město Strakonice

Starosta města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Strážník městské policie

Druh práce: zajištění bezpečnosti města
Místo výkonu práce: Město Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: k 1. dni v měsíci (do odvolání výběrového řízení)
Pracovní poměr: na dobu určitou
Plat: 8 platová třída (+ příplatky)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk min. 18 let, zdravotní a odborná způsobilost a občan ČR (min. vzdělání s maturitou)

Požadavky:
 znalost regionu, řidičský průkaz skupiny B
 komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
 samostatnost v rozhodování, schopnost empatie
 psychická stabilita v krizových situacích
 schopnost pravidelného dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí
 schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření

Povinné přílohy přihlášky:
 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 náborové dotazníky (GDPR a Dotazník pro uchazeče)
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo dokladu o splnění požadované odborné způsobilosti

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek: Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je na neurčito. Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení lze doručit na adresu Městská policie Strakonice, Komenského 328, 386 21 Strakonice. Obálku označte heslem: „Výběrové řízení“. Nebo na email ksalatova@mpstrakonice.cz

Bližší informace na tel: 383 700 192 sekretariát MP nebo www.mpstrakonice.cz záložka nábor.

Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem výběrového řízení. Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům neprodleně zaslány zpět.
Městský úřad Strakonice v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů informuje o zpracování osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo výběrové řízení v libovolné fázi zrušit bez udání důvodů.

Ve Strakonicích 17.7.2023