Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Městská policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů
podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

FotoFoto