Ostatní

Prevence pouličních krádeží

Prevence pouličních krádeží
· Peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes.
· V tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám.
· Peníze a doklady nenoste na zádech, kam nevidíte.
· kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel.
· Pokud nemusíte, nenoste s sebou velkou hotovost.
· Nevybírejte peníze z bankomatů za tmy, pokud to není nutné. Peníze schovejte rovnou do peněženky a zbytečně nepostávejte u bankomatu, kartu a pin nenoste společně (Napsán na kartě apod.). Pin zachovávejte v tajnosti.

Kdy má strážník oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor?

Kdy má strážník oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor?

Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor má strážník v případě, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (dále jen"byt"), vstoupit do něho a provést v souladu s tímto zákonem zákroky, úkony nebo jiná opatření k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Může strážník pořizovat obrazové a zvukové záznamy z ulic apod.?

Městská policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů
podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné
záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové
nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

FotoFoto

Syndikovat obsah