Jak se správně zachovat, potkáte-li opuštěného nebo toulavého psa?

Jak se správně zachovat, potkáte-li opuštěného nebo toulavého psa?
FotoFoto
· snažit se zachovat klid
· nasahat na něj, nehladit
· vyhnout se očnímu kontaktu
· nekřičet na něj
· nedělat prudké pohyby, neutíkat před ním
· nepoužívat žádné násilí – verbální ani fyzické,
tzn. nedávat žádné povely, nehrozit rukou, nekopat
· pomalým krokem opusťte místo, kde se vyskytuje

Poté zavolejte na linku tísňového volání 156. Vyškolení strážníci psa odchytnou, převezou do útulku pro opuštěné psy nebo předají majiteli.

Co dělat, pokud Vás pes pokouše?

Každé i minimální poranění člověka psem (škrábnutí zuby) je nutné považovat za velmi nebezpečné, pokud má pes vzteklinu.
Vždy je nutné pátrat po původu psa, zjistit majitele, zapsat si jeho jméno, adresu, telefon. Zákonnou povinností majitele zvířete je (pokud ho o to požádá napadený člověk nebo jeho ošetřující lékař), dát zvíře vyšetřit u kteréhokoliv veterináře. Nestačí pouze předložit platný očkovací průkaz! Vyšetření se provádí klinicky, tedy prohlídkou zvířete první a pátý den po poranění člověka. Na základě těchto vyšetření pak veterinář vystaví potvrzení pro ošetřujícího lékaře.