Podomní a pochůzkový prodej

Podomní a pochůzkový prodej

Tržní řád města Strakonice tento způsob prodeje ZAKAZUJE a strážníci zadržené prodejce zcela oprávněně postihují. viz. Nařízení města Strakonice č.1/2013,Článek 4 – Základní pravidla

2. Pochůzkový prodej je na celém území města Strakonice zakázán, vyjma konání předem
ohlášených a povolených veřejných sbírek dle zvláštního právního předpisu

3. Podomní prodej bez předchozí objednávky zákazníka je na celém území města Strakonice
zakázán.

Městská policie před takovými podvodníky varuje veřejnost, zejména pak starší občany, kteří jsou pro ně snadnou kořistí. V žádném případě ve vlastním zájmu takto nabízené zboží nekupujte a okamžitě věc oznamte na linku městské policie (156) nebo Policie ČR (158).