Postup při nálezu injekčních stříkaček

Postup při nálezu injekčních stříkaček

Není třeba zdůrazňovat, že zejména jehly mohou být nositeli infekční choroby, jako je např. žloutenka nebo virus HIV.
Najdete – li někde pohozenou injekční jehlu nebo stříkačku doporučujeme na tyto předměty v zájmu ochrany svého zdraví NESAHAT a zavolat na linku tísňového volání 156. Strážníci jsou v tomto směru vyškolení. Stříkačky a jehly uloží do plastového kontejneru a zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci.

FotoFoto